Menu

Wieloletnie doświadczenie

Przedsiębiorstwo PIECOBUD zostało utworzone w 1991 roku. Świadczy szeroki wachlarz usług: od projektowania, dostawy niezbędnych materiałów poprzez kontrolę jakości, montaż, nadzór nad realizacją projektu jak również niezbędne prace serwisowe w Polsce, krajach Unii Europejskiej i ich terytoriów zamorskich oraz Afryki.

czytaj więcej

Prace wymurówkowe

Nasze brygady specjalistów wykonują prace wymurówkowe w zakresie: ręcznego lub mechanicznego demontażu wymurówki, murowania tradycyjnego, murowania pieców obrotowych (również przy użyciu kombajnów murarskich), szalowania/zalewania betonem, torkretowania, ubijania masy plastycznej, montażu płyt izolacyjnych, demontażu/montażu izolacji z włókien ceramicznych.

czytaj więcej

Prace termoizolacyjne

Obok surowców, energia stanowi najistotniejszy czynnik kosztowy w większości procesów produkcyjnych. Dlatego też, izolacje termiczne traktowane są jako wartościowa inwestycja pozwalająca na ograniczenie zużycia energii a tym samym poprawienie wydajności procesów technologicznych.

czytaj więcej

O nas

Przedsiębiorstwo PIECOBUD zostało utworzone w 1991 roku. Świadczy szeroki wachlarz usług: od projektowania, dostawy niezbędnych materiałów poprzez kontrolę jakości, montaż, nadzór nad realizacją projektu jak również niezbędne prace serwisowe w Polsce, krajach Unii Europejskiej i ich terytoriów zamorskich oraz Afryki.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na precyzyjną i terminową realizację robót obmurzowych i izolacyjnych we wszystkich dziedzinach przemysłu. Jakość i bezpieczeństwo to dla nas słowa kluczowe od początkowych etapów realizacji projektu do podpisania protokołów odbioru wykonanych prac. Znajduje to potwierdzenie w ciągłym podnoszeniu jakości naszych usług, jak również posiadanych przez nas certyfikatach ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 i SCC**.

Posiadamy zaplecze techniczne i produkcyjne w Płocku, wyszkolony, doświadczony personel stale podnoszący swoje kwalifikacje oraz specjalistyczny sprzęt i środki transportu.

Cechuje nas wysoka dyspozycyjność, bezzwłoczne reagowanie na potrzeby klienta w przypadku awarii czy prac dodatkowych.

Nasze atuty to:

- dbałość o bezpieczeństwo
- jakość
- terminowość
- logistyka
 

Oferta

Prace wymurówkowe

Nasze brygady specjalistów wykonują prace wymurówkowe w zakresie:

 • ręcznego lub mechanicznego demontażu wymurówki 
 • murowania tradycyjnego 
 • murowania pieców obrotowych (również przy użyciu kombajnów murarskich) 
 • szalowania/zalewania betonem 
 • torkretowania 
 • ubijania masy plastycznej 
 • montażu płyt izolacyjnych 
 • demontażu/montażu izolacji z włókien ceramicznych 

Nasze doświadczenie i profesjonalizm zostały już docenione przez wielu klientów m.in.: CALCIA, LAFARGE, VICAT, SAINT GOBAIN, OI, CNIM, ASCOMETAL, CARMEUSE, ARCELOR MITTAL, V&M, ORLEN, VEOLIA itd.

Prace termoizolacyjne

Obok surowców, energia stanowi najistotniejszy czynnik kosztowy w większości procesów produkcyjnych. Dlatego też, izolacje termiczne traktowane są jako wartościowa inwestycja pozwalająca na ograniczenie zużycia energii a tym samym poprawienie wydajności procesów technologicznych.

Wykonywane przez nas izolacje termiczne pozwalają naszym klientom na wieloletnie oszczędności, znaczący wkład w ograniczenie emisji CO2 a izolacje akustyczne tworzą bardziej przyjazne środowisko pracy.

Referencje

Certyfikaty

Rekrutacja

Obecnie poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Murarz pieców przemysłowych

 • • doświadczenie w murowaniu na instalacjach przemysłowych,
 • • wykonywanie szalunków,
 • • torkretowanie,
 • • ubijanie mas plastycznych,
 • • spawanie konstrukcji wsporczej,
 • • dodatkowym atutem będzie prowadzenie wózków widłowych oraz uprawnienia do montowania rusztowań,
 • • mile widziane czytanie rysunku technicznego i znajomość języka francuskiego.

Pomocnik murarza pieców

 • • doświadczenie w pracach na instalacjach przemysłowych,
 • • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, suwnice, obsługa koparek, ładowarek oraz umiejętność spawania.

Tłumacz

 • • komunikatywna znajomość języka francuskiego,
 • • tłumaczenie: na stanowisku pracy, dokumentacji budowlanej, szkoleń BHP,
 • • niezbędna obsługa językowa poza terenem budowy.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Pana/ Pani Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. c RODO, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy kodeks pracy w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. a, zgody w przypadku danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres wynikający z przepisu prawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Piecobud Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenieckiego 52c. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: info@piecobud.com
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mkadministrators.pl

Proszę o przysyłanie CV z załączoną klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit „a” oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ogłaszane stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Galeria

PiecoBud

zapytania ofertowe

zapytaniaofertowe@piecobud.com

dział zakupów

zakupy@piecobud.com

09-411 Płock
ul. Zglenickiego 52 c

tel. 0048 (24) 366 04 40
fax. 0048 (24) 366 04 41

info@piecobud.com

 Inspektor Ochrony Danych: iod@mkadministrators.pl

dział kadr

kadry@piecobud.com

dział księgowości

ksiegowosc@piecobud.com

Szanowny Kliencie,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzając naszą stronę internetową zapisujemy między innymi informacje o stosowanej przez Ciebie przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której do nas przychodzisz, adresie stron internetowych, które u nas odwiedzasz, datę wizyty na naszej witrynie, a także adres IP przydzielany Tobie przez Twojego dostawcę usług internetowych.

Informacja o ochronie danych osobowych

Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 52C, 09-411 Płock jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności: 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przewidzianych prawem, ochrony praw Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Piecobud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres mailowy: info@piecobud.com

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mkadministrators.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Łącząc wyrazy szacunku, pozostajemy

Z poważaniem
Zarząd Spółki Piecobud Sp. z o.o. Sp.kPRZEJDŹ DALEJ